Dynmap


Dynmap är ett plugin som visar servern likt en Google Maps karta. Med hjälp av dynmap får man inte bara en bra bild över vart man befinner sig på minecraftservern utan man kan även se vart andra spelare befinner sig vilket kan vara ett bra verktyg mot grief, man kan även chatta direkt i dynmapen och se vad andra skriver.

Dynmap

Installation

För att installera Dynmap och få det att fungera måste du först öppna porten 8123 som är standard för Dynmap, för sedan in alla dynmap-filer (som ni hittar här) i den vanliga plugins-mappen. För att se dynmapen skriver du in den vanliga IP-adressen du använder för att komma in på servern i t.ex. Chrome eller Internet Explorer men du byter ut ändelsen 25565 mot 8123.

Exempel: play.mineland.se:8123