Essentials

Essentials är kanske det viktigaste pluginet till Bukkit för dig som serverägare och kommer med en rad olika kommandon och funktioner som kommer göra det lättare för dig att driva din minecraftserver. Personerna bakom Essentials utvecklar även Groupmanager vilket är ett plugin som gör det möjligt att skapa ranker på din minecraftserver.

Essentials

Möjligheterna är många med Essentials, med hjälp av pluginet kan du bland annat ställa in vad en ny spelare ska få i sitt inventory första gången personen kommer in på din minecraftserver. Du kan även temporärt banna folk från servern och teleportera dig själv eller andra till platser. För alla kommandon till Essentials kan kolla här.

För att ladda hem Essentials går du hit.

Installation

Du installerar Essentials genom att föra in filerna i din plugins-mapp, det kommer skapas en ny mapp som heter essentials och i den kan du konfigurera pluginet genom att gå in i config.yml.