Plugins

Om man använder sig av Bukkit till sin minecraftserver kan man även installera plugins för att göra servern något roligare att spela på. Det finns en hel del olika typer av plugins att välja mellan men här nedanför tänker vi nämna några av de vanligaste och kanske viktigaste pluginsen du bör kolla upp, sedan är det fritt fram att leta upp plugins som passar just dina behov.

Plugins

Administrativa plugins

1. Essentials – Absolut nödvändigaste och vanligaste pluginet.
2. Groupmanager – Låter dig gruppera spelare, t.ex. Builder, Admin, VIP.

Anti-fusk plugins

1. NoCheatPlus – Tar han om de vanligaste fusken så som flyhack och speedhack.
2. Orebfuscator – Tar hand om Xray-fusk.
3. Logblock – Låter dig återställa grief.
4. LWC – Låter spelarna skydda sina kistor, ugnar etc.
5. Worldguard – Med hjälp av Worldedit kan du skydda regioner med Worldguard.

Ekonomiplugins

1. Buycraft – Låter dig tjäna riktiga fysiska pengar på din minecraftserver.
2. GlobalMarket – Låter spelarna lägga upp föremål för försäljning på en marknad

Övrigt

1. Dynmap – En dynamisk karta över din server.
2. Worldedit – Gör allt byggande snabbare.